Skupina Kofola značne povyrástla. Zásluhu na tom má priaznivé počasie, ale aj úspešné akvizície

16.03.2016 | Skupina Kofola zvýšila medziročné tržby o 14,6 % (z 230 mil. eur na 264 mil. eur). Jej prevádzkový zisk vzrástol o 33,1 % na 22 mil. eur, ukazovateľ EBITDA o 20,5 %. Na tomto hospodárskom výsledku má podiel nielen vydarené počasie, ale tiež aktívne vyhľadávanie nových príležitostí pre ďalšie rozširovanie. Menovite sa skupina Kofola v marci 2015 rozrástla o slovinskú skupinu Radenska, ktorá je silným hráčom jadranského regiónu. V našich zemepisných šírkach bola taktiež zásadnou zmenou minulého roka dohoda o distribúcii nápojov značky Rauch.

„Sme radi, že nám prialo počasie, ale počasie je vrtkavé. Pre mňa je oveľa dôležitejší fakt, že vďaka našej tvrdej práci, snahe inovovať a pritom si udržať hlboký rešpekt k tradíciám a našim zákazníkom, dokážeme rásť aj na tak vysoko konkurenčnom trhu, ako je trh nápojov. Okrem toho nepoľavujeme v snahe aktívne využívať nové príležitosti k rastu v okolitých krajinách,“ komentuje hospodársky výsledok skupiny Jannis Samaras, jej generálny riaditeľ.

Svoje ovocie priniesla dlhodobá stratégia investovať do zdravých nápojov. Rýchlo rastúca sieť UGO barov, ktorých je k dnešnému dňu už 62, priniesla vyššie tržby oproti predchádzajúcemu roku o desiatky percent. Do výsledného skóre skupiny Kofola sa pozitívne premietlo aj zavedenie tzv. priamej distribúcie nápojov v rámci Českej republiky. Aj napriek investíciám do rastu a rozširovania skupiny prakticky nevzrástla jej zadlženosť, ukazovateľ Net debt/EBITDA je na veľmi konzervatívnej úrovni 1,1. Vďaka súčasnej finančnej pozícii má skupina všetky predpoklady pre ďalší rozvoj.

Okrem úspechu na poli čísel bodovala skupina aj v mnohých ďalších oblastiach. Kampaň na „Fofolu“ sa v Českej republike a na Slovensku stala prakticky fenoménom a nie náhodou získala v oboch krajinách prestížne ocenenie Effie za najefektívnejšiu reklamu. Koncom roka skupina úspešne vstúpila na Burzu cenných papierov Praha a čerešničkou na torte je umiestnenie spoločnosti Kofola na treťom mieste v rebríčku najobdivovanejších firiem v Českej republike. 

V tisícoch eur

2015*

2014**

Zmena

2015/2014

Zmena

2015/2014

Tržby

263 565  

230 011

33 554

14,6%

Prevádzkový zisk (EBIT)

21 604

16 231

5 373

33,1%

EBITDA

40 415

33 531

6 884

20,5%

*výsledky sú upravené o jednorazové položky
**výsledky sú vypočítané na základe sadzieb v období 1. 1.  – 31. 12. 2015