Kofola hlási úspešnú sezónu a zvyšuje všetky kľúčové hospodárske ukazovatele

12.11.2018 | Tržby skupiny Kofola od začiatku roka bez započítania poľského segmentu stúpli o 7%, so započítaním Poľska skupina rástla o 2,3%. Hodnota ukazovateľa EBITDA od začiatku roka vzrástla o 18,2% a ukazovateľ EBIT vystúpil dokonca o 39%. V auguste tržby prvýkrát v histórii prekročili mesačnú miliardovú hranicu predajov.

„Tento rok je to presne 25 rokov, čo sme v Krnove vyrobili prvý nápoj. Pri ohliadnutí sa späť je až neuveriteľné, kam sa firma za štvrťstoročie dostala," hovorí Jannis Samaras, generálny riaditeľ skupiny Kofola, a pokračuje: „Darí sa nám plniť plány a ciele. Sezónu hodnotím ako mimoriadne úspešnú. Samozrejme, že nám k rastu pomohlo aj počasie, ale najväčšiu radosť máme z rastu trhových podielov v segmente HoReCa. Z korporátneho pohľadu je míľnikom významné navýšenie likvidity našich akcií po odchode private equity partnera. Verím, že sa naše úsilie bude čoskoro odrážať aj v atraktivite Kofoly pre investorov."

Na českom trhu skupina medziročne zvýšila tržby o 10,1%, pričom Česi tradične najviac kupovali značky Kofola, Rauch a Vinea. Slovenský trh prispel tržbami vyššími o 3% s tým, že do tržieb výrazne prehovorila značka Rajec. Tržby najrýchlejšie rastúcej značky v portfóliu Kofoly, značky UGO, narástli prostredníctvom 79 Freshbarov a Šalatérií o 15,6%. V Adriatickom regióne sa skupine naďalej veľmi dobre darí, čo sa odrazilo tržbami medziročne vyššími o 5,2%.

Šachová rošáda v manažmente

Skupina popri výsledkoch hospodárenia oznámila aj zmeny v manažmente. Jannis Samaras doteraz sedel na dvoch najvyšších stoličkách a riadil jednak celú skupinu Kofola a rovnako aj československé aktivity. So zväčšovaním skupiny a rastúcim významom jednotlivých entít sa rozhodol iba pre jednu z nich, a ako rodený vizionár a stratég si vybral smerovanie skupiny.

Uvoľnenú stoličku generálneho riaditeľa Kofoly v ČeskoSlovensku odovzdal doterajšiemu finančnému riaditeľovi Danielovi Buryšovi, ktorý počas svojho osemročného pôsobenia v kofolovom tíme preukázal dušu biznismena a od novembra ju tak plne uplatní pri vykonávaní aktivít na československom trhu.

„Daniel Buryš sa bude venovať našej najvýznamnejšej entite a dá jej všetku pozornosť, ktorú si zaslúži. Vďaka tejto zmene získam priestor sústrediť sa na budúcnosť a smerovanie celej skupiny. Čakajú nás veľké výzvy a je potrebné sa na ne čo najlepšie pripraviť," komentuje svoje rozhodnutie Jannis Samaras.

Pozícia CFO skupiny Kofola sa stane doménou Pavla Jakubíka, ktorý už 10 rokov pôsobil v Kofole na pozícii finančného manažéra a člena dozornej rady. Vo finančných kruhoch tak nie je žiadnym nováčikom.

Firma zároveň oznámila, že 30. novembra sa uskutoční valné zhromaždenie. Hlavnými témami bude nielen zmena stanov spoločnosti, ale tiež vymenovanie členov výboru pre audit a dozornú radu. 

V tisíckach EUR

9M2018*

9M2017*

Zmena 2018/2017

Zmena

2018/2017

Tržby

214 230

209 389

4 841

2.3%

Prevádzkový zisk (EBIT)

16 567

11 916

4 651

39.0%

EBITDA

32 624

27 600

5 024

18.2%

* Výsledky sú očistené o jednorazové transakcie.