Rajecká Lesná

Kofola a. s.
Sídlo a výrobný závod

Rajecká Lesná súp. č. 1
013 15 Rajecká Lesná
Slovenská republika

IČ: 36 31 91 98 
Zápis v Obchodnom registri Okresného 
súdu Žilina, Odd: Sa, Vložka 10342/L.

Telefón: +421 233 663 366
Poslať mail