GDPR

Spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko a všetky jej podriadené organizácie samy od seba a bez ďalšieho dbajú na ochranu osobných údajov. Ctíme si súkromie osôb a všetky poskytnuté osobné údaje spracovávame s náležitou starostlivosťou a úctou. Odo dňa 25. 5. 2018 vstupuje do účinnosti Nariadenie (EU) 2016/679 GDPR), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.

Aby sme naplnili literu Nariadenia, sme povinní vás informovať o vašich právach z hľadiska spracovania a ochrany osobných údajov a tiež o účele spracovania poskytnutých osobných údajov. Viac tu.  

Môžete si byť istí, že osobné údaje sú u nás v bezpečí a správame sa k nim tak, ako by sme boli radi, aby sa k našim osobným údajom správali ostatní.