Životné prostredie

Pretože milujeme miesto, kde žijeme, staráme sa oň. Na našich obaloch na Slovensku a v Česku nájdete symbol Zeleného bodu. Ten hovorí, že pomáhame chrániť naše životné prostredie, prispievame na jeho ochranu, učíme ľudí správne triediť odpad a snažíme sa, aby vyhodené obaly získali nový život vďaka recyklácii.

Každý rok pomôžeme vyzbierať a recyklovať 6088 ton obalového odpadu. Tým znížime množstvo skleníkových plynov o 19 441 ton CO2 ekv. ročne. Takto ušetríme také množstvo energie, že by mohla na celých 904 dní rozsvietiť ulice Bratislavy.

To, ako si firmy Zelený bod zaslúžia, stráži spoločnosť Ekokom. Tá nám zároveň pomáha s recykláciou plastov, skla, nápojových kartónov i papiera. A samozrejme triedime odpad aj v našich prevádzkach a kanceláriách, bez toho by to nešlo.

Vyrábame poctivé a kvalitné produkty, bez konzervantov a z kvalitných surovín. Podporujeme aktivity detí a mladých ľudí, predovšetkým v oblasti športu a voľného času (najmä v okolí našich výrobných podnikov), snažíme sa zaujímať pozíciu dobrého suseda. Od roku 2014 sme navyše členom Asociácie spoločenskej zodpovednosti a dávame týmto najavo, že zodpovednosť voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, miestnej komunite a životnému prostrediu je v našom DNA!